จากรูป ผลไม้ชนิดนี้เรียกว่าอะไร

2.jfif
Logo-02.png