Rule

1. Piliin ang sagot A o B.

2. Kung hindi mo alam ang sagot, mahahanap mo ang pindutang "" Hint"" at mag-click.

3. Ang mga tamang sagot ay magpapalapit sa iyo sa "COMMONLABS Treasure"

Logo-02.png
Logo-02.png