แพงอีชีกี (Paeng-ichigi, 팽이치기) หรือเกมหวดลูกข่าง เป็นเกมที่นิยมเล่นในวันซอลลัลใช่หรือไม่?

Logo-02.png