ชินรามยอน Stir Fry ตัวใหม่ มีเครื่องหมายอาหาร HALAL ด้วย ใช่หรือไม่?

Logo-02.png