top of page

เจกีชากี (Jegichagi, 제기차기) หรือเล่นเตะลูกบอล หรือลูกขนไก่ เป็นการละเล่นในวันซอลลัล ใช่หรือไม่?

Characters-16.png
Logo-02.png
bottom of page